RechtOp Juristen
Kerkraderweg 13, Heerlen
Tel. 045 5112657


Studiekosten terugbetalen aan werkgever? Voorwaarden voor geldig studiekostenbeding

Veel werknemers volgen een opleiding op kosten van de werkgever. Maar wat gebeurt er met de kosten van de opleiding als de werknemer wordt ontslagen? Moet de werknemer de studiekosten terugbetalen? Partijen komen vaak een zogeheten studiekostenbeding overeen, waarin is opgenomen dat de werknemer de studiekosten dient terug te betalen als de arbeidsovereenkomst binnen een bepaalde tijd eindigt. Dat betekent echter niet dat dit beding altijd geldig is en dat de werkgever hier een beroep op kan doen.

Studiekosten terugbetalen aan werkgever? Voorwaarden voor geldig studiekostenbeding

 

Het studiekostenbeding kent geen wettelijke regeling. In de jurisprudentie is echter bepaald dat het beding aan een aantal voorwaarden dient te voldoen:

 1. De regeling moet altijd schriftelijk worden aangegaan,
 2. In de regeling staat de periode vermeld waarin de werkgever geacht wordt baat te hebben van de door de werknemer opgedane kennis,
 3. In de regeling staat vermeld dat de werknemer de studiekosten moet terugbetalen indien de arbeidsovereenkomst tijdens de studie of direct erna eindigt,
 4. Er dient een glijdende schaal te worden toegepast. Dit houdt in dat de verplichting tot terugbetaling vermindert naarmate de arbeidsovereenkomst langer voortduurt,
 5. De regeling moet helder zijn. Eventuele onduidelijkheden zijn meestal in het voordeel van de werknemer,
 6. De gevolgen van de verplichting tot terugbetaling van de studiekosten moeten voor de werknemer duidelijk zijn. Er dient dus duidelijk te worden omschreven welke kosten van de werknemer onder welke omstandigheden worden teruggevorderd.

 

Ook als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan het terugvorderen van studiekosten in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. Dat is bijvoorbeeld het geval als de werkgever zelf tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst is overgegaan. Maar ook als de werknemer degene is die de arbeidsovereenkomst opzegt, kan het onredelijk zijn de opleidingskosten terug te vorderen.

Recentelijk oordeelde het Hof Den Bosch dat een advocaat-stagiair € 10.000,- opleidingskosten niet hoefde terug te betalen. In het studiekostenbeding stond vermeld dat werknemer de studiekosten diende terug te betalen, indien de arbeidsovereenkomst tijdens de stage of binnen een jaar na de afgegeven stageverklaring zou eindigen door de werknemer of aan hem te wijten redenen. Een week na ontvangst van de stageverklaring heeft de advocaat-stagiair aangegeven niet als advocaat bij het kantoor te willen werken. Het advocatenkantoor was van oordeel dat werknemer in dat geval de studiekosten diende terug te betalen. De kantonrechter en het hof waren het echter niet met de werkgever eens. Het hof oordeelde dat voor de uitleg van het studiekostenbeding moet worden gekeken naar de bedoeling van partijen in de gegeven omstandigheden. In deze zaak was van belang dat partijen de bedoeling hadden dat de arbeidsovereenkomst zou eindigen indien de werknemer niet als advocaat zou worden aangesteld. Op grond van de arbeidsovereenkomst diende het advocatenkantoor uiterlijk zes maanden voor het einde van de stageperiode met de werknemer in overleg te treden over de mogelijkheden om bij het kantoor te blijven werken. Het advocatenkantoor heeft dit echter niet gedaan. Het hof kwam dan ook tot de conclusie dat de arbeidsrelatie niet op zodanige wijze was beëindigd dat de werknemer de studiekosten diende terug te betalen. Dit oordeel is door de Hoge Raad in stand gelaten.

Conclusie is dus dat een studiekostenbeding niet altijd geldig is. Bovendien zien we in de rechtspraak steeds vaker dat een beroep op het studiekostenbeding in strijd is met het beginsel van goed werkgeverschap.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact op

34 Responses to “Studiekosten terugbetalen aan werkgever? Voorwaarden voor geldig studiekostenbeding”

 1. Leroy van de voort says:

  Goedenavond ,

  Ik heb een vraag over een studiekosten regeling , ik heb zelf ontslag genomen bij mijn vorige werkegever ,alleen heeft mijn werkgever bij het ondertekenen van de werk beëindiging geen studie kosten betaling door gegeven . Nu 2 a 3 weken later vroeg ik waar mijn vakantiegeld bleef ,en toen gaf mijn ex werkgever ineens door dat mijn vakantiegeld verekend was met de overgebleven studiekosten maar hoor dat niet wettelijk onmiddellijk doorgegeven te worden als ik vragen mag ?

  Alvast bedankt en
  Mvg
  Leroy van de voort

 2. rechtopjuristen says:

  Beste Leroy,

  Indien je samen met jouw werkgever een vaststellingsovereenkomst hebt ondertekend waarin niets over het terugbetalen van studiekosten is opgenomen en waarin partijen elkaar over en weer finale kwijting hebben verleend, dan kan de werkgever hier niet meer op terugkomen. Of dit het geval is kan ik op dit moment niet beoordelen. Daarvoor zou ik eerst alle stukken moeten zien. Deze kun je vrijblijvend naar ons toesturen.

  Wat betreft de verrekening, de werkgever mag slechts verrekenen indien er sprake is van een opeisbare vordering. Dat betekent dat vast moet staan dat de werkgever ook daadwerkelijk een vordering op jou heeft en dat deze op het moment van verrekening ook volledig aan de werkgever is verschuldigd. Of dit het geval is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals de precieze inhoud van het studiekostenbeding, de reden van beëindiging van het dienstverband etc..

  Verder geldt als regel dat er alleen verrekend kan worden indien sprake is van een schriftelijk studiekostenbeding en de terugbetalingsregeling vermindert naarmate de arbeidsovereenkomst langer heeft geduurd.

  Als je wilt kun je vrijblijvend contact met ons opnemen om jouw zaak nader te bespreken.

  Vriendelijke groet,

  RechtOp Juristen,

  Chantalle Tholen

 3. Karin de Gunst says:

  Goedemorgen,

  Eind 2013/begin 2014 heb ik een cursus gevolgd op kosten van mijn werkgever. Ze gaven aan dat we nog wel een keer een overeenkomst moesten tekenen, maar hier zijn ze nooit op terug gekomen.

  Ik heb eind mei 2015 ontslag ingediend om per 1-7 over te stappen naar een nieuwe werkgever.
  Ze hebben ze afgelopen week een vaststellingsovereenkomst opgesteld waarin letterlijk staat: Conform de arbeidsvoorwaardenregeling tandheelkundige praktijken hebben wij de vakantie uren regeling en studiekostenregeling toegepast.

  Deze heb ik (iets te overhaast) getekend. Waarna ik vandaag (10-6) een brief heb afgegeven dat ik geen overeenstemming heb bereikt over de financiele afhandeling zoals ze vermelden in de vaststellingsovereenkomst.

  Nu blijkt dat er sinds de arbeidsovereenkomst van 2015 een toevoeging is geweest waarin staat dat de terugbetalingsregeling van kracht is bij ontslag op initiatief van de werknemer. Deze bestond hiervoor alleen bij ernstig verwijt (bij ontslag werknemer). Verder heb ik nooit geen addendum of iets gezien over aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden.

  Volgens mij kunnen ze de terugbetalingsregeling niet toepassen omdat er volgens een artikel 5 in de arbeidsovereenkomst: Afspraken omtrent de toekenning van studiefaciliteiten worden schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend. Heb ik hier gelijk aan?

  Eventueel kan ik u de oude + nieuwe arbeidsvoorwaarden en andere stukken toesturen.
  Alvast bedankt voor uw antwoord.

  • rechtopjuristen says:

   Beste Karin,

   Om een goed antwoord te kunnen geven op jouw vraag zouden we eerst het dossier moeten bestuderen. Er spelen namelijk verschillende vragen:
   1) Is er een geldig studiekostenbeding tot stand gekomen? In het algemeen geldt dat een studiekostenregeling schriftelijk moet worden aangegaan.
   2) Mag de werkgever de arbeidsovereenkomst/studiekostenregeling eenzijdig wijzigen? Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In principe mag de werkgever geen eenzijdige wijzigingen doorvoeren, tenzij er een zogeheten eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen. Maar ook dan rijst de vraag of een dergelijke wijziging in deze zaak is toegestaan.
   3) Er is een vaststellingsovereenkomst getekend waarin is ingestemd met terugbetaling van de studiekosten. Kan hier nog op worden terugkomen? In het algemeen geldt dat er niet snel kan worden teruggekomen op een getekende vaststellingsovereenkomst. In sommige gevallen is dit wel mogelijk als er geen gelegenheid is geboden om juridisch advies in te winnen.

   Om een concreet antwoord te kunnen geven op jouw vraag zouden we het dossier beter moeten bestuderen. Mocht je de zaak door ons willen laten beoordelen dan horen we dit graag.

   Met vriendelijke groet,
   RechtOp Juristen

   mr. Chantalle Tholen

 4. Ron says:

  Goedemiddag,

  Eind 2014 heb ik een studie overeenkomst getekend waarin een terugbetalingsregeling staat. De studie in kwestie is door gebrek aan belangstelling niet doorgegaan en ik heb deze, noch een andere gevolgd, Schijnbaar is mijn werkgever er van uit gegaan dat de studie wel doorgegaan is en heeft het geld wel overgemaakt.

  Ik heb onlangs mijn contract opgezegd, nu wil mijn baas het openstaande bedrag invorderen op mijn eindloon. Kan dit?

  • rechtopjuristen says:

   Beste Ron,

   In principe geldt dat de werkgever de studiekosten niet kon terugvorderen als je ook geen studie hebt gevolgd. Je zult wel moeten aantonen dat de studie door gebrek aan belangstelling niet is doorgegaan.

   Mocht je er zelf niet uitkomen met je werkgever dan helpen we je graag verder.

   Met vriendelijke groet,
   RechtOp Juristen

   mr. Chantalle Tholen

 5. Mirjam says:

  Goedenavond,

  Op verzoek van mijn leidinggevende heb ik begin dit jaar een cursus gevolgd. Hier heb ik geen aparte studieovereenkomst voor getekend, maar er is wel een studiekostenbeding opgenomen in de algemene arbeidsvoorwaarden.

  Ik heb verder niks schriftelijks om aan te tonen dat ik dit op verzoek van mijn leidinggevende heb gedaan, behalve een geforwarde email van hem naar mij waarin de cursusinfo staat.

  Nu heb ik mijn contract opgezegd en wil hij de resterende studiekosten inhouden op mijn eindloon. Kan dit?

  • rechtopjuristen says:

   Beste Mirjam,

   Of er een terugbetalingsverplichting bestaat is afhankelijk van de inhoud van het studiekostenbeding. Daarin moet de periode zijn afgesproken gedurende welke tijd de werkgever geacht wordt baat te hebben van de door de werknemer verworven kennis en vaardigheden. Verder dient er een glijdende schaal te zijn toegepast en moeten de consequenties van de betalingsverplichting vooraf duidelijk zijn. Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, kan het terugvorderen van de studiekosten in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid en mag de werkgever de studiekosten niet inhouden op het eindloon.

   Of het terugvorderen van de studiekosten in jouw zaak al dan niet terecht is, zouden we moeten beoordelen aan de hand van de stukken.

   Met vriendelijke groet

   mr. Chantalle Tholen

 6. Alicia says:

  Ik ben benieuwd naar het volgende. Momenteel is de vraag nog alleen theoretisch.

  Ik mag van mijn werkgever een opleiding gaan volgen. Per 1 september start ik. Ik ben al ingeschreven en mijn werkgever betaalt het collegegeld. Tot eind augustus kan ik mijn inschrijving nog intrekken, maar daarna niet meer. Want dan is het collegejaar officieel begonnen.

  Tot op heden niets gezien of gehoord van een leerarbeidsovereenkomst met studiekostenbeding. Het kan best dat deze uiteindelijk nog via P&O verstuurd zal worden en dan verwachten ze natuurlijk dat ik ‘m teken. Ze zijn soms traag met zulke dingen.

  Maar wat als dit na 1 september is? Ik heb de overeenkomst niet van tevoren gekregen of ingezien. Stel dat er iets in staat waar ik het helemaal niet mee eens ben? Niet tekenen zou dan mogelijk betekenen dat ik zelf alsnog opdraai voor de kosten vd opleiding, die ik nu niet meer kan annuleren aangezien het al 1 september is geweest.

  Hoe is dit juridisch geregeld? Kan ik verplicht worden om te tekenen, als ze zelf te laat met de overeenkomst komen? Hiernaar ben ik zeer benieuwd.

  NB: ik heb al een vast contract bij deze werkgever, het gaat dus puur over het stukje studiekosten.

  Alvast bedankt!

  • rechtopjuristen says:

   Beste Alicia,

   Indien je kunt bewijzen dat de werkgever heeft aangegeven de studiekosten te zullen vergoeden, kan jouw werkgever je nadien niet verplichten een overeenkomst te tekenen waar je het niet mee eens bent. Voor de werknemer dient namelijk voor het aangaan van de opleiding duidelijk te zijn of er een terugbetalingsverplichting geldt en in in welke gevallen.

   Vriendelijke groet,
   RechtOp Juristen

   Chantalle Tholen

 7. Christiaan says:

  Geachte heer, mevrouw,

  Als je termijn van terugbetalen: 3 jaar is.
  Moet de termijn dan berekend worden van begin- of eind datum van de cursus/opleiding?

  Groet Chris

  • rechtopjuristen says:

   Beste Chris,

   Dit hangt ervan af wat partijen zijn overeengekomen. Hiervoor geldt geen specifieke regel.

   Vriendelijke groet,
   RechtOp Juristen

   Chantalle Tholen

 8. Bas says:

  Beste lezer,

  Net als in bovenstaande verhalen heb ik gister mijn baan opgezegd terwijl ik een opleiding van 14.000,- aan het volgen ben die de werkgever betaald. Er is geen opleidingsovereenkomst getekend. Aanvankelijk ben ik rond kerst 2014 met onze bedrijfsleider en één van de directeuren van de holding om tafel gegaan om over deze opleiding te praten. We waren mondeling overeen gekomen dat ik zowel de tijd als de opleiding van de baas kreeg. wel zou er voor de kosten van de opleiding een overeenkomst worden opgesteld. Het zal ergens rond februari/maart 2015 geweest zijn dat men terug kwam op deze afspraak. Het verhaal was dat ze waren teruggefloten door de andere directeur. Nu wilde ze ineens ook ruim 500,- per lesdag opnemen als terug te betalen bedrag in de opleidingsovereenkomst. Daar ben ik uiteraard niet mee akkoord gegaan en heb beide mondeling meegedeeld dat dit de situatie voor mij heel vervelend maakt. Weer later stelde ze voor om de helft van die 500,- op te gaan nemen. )Al deze tijd heb ik de opleiding wel gevolgd.) Op 1 juni 2015 liep mijn tweede jaarcontract af. Pas in de laatste week van mei was er tijd om hierover ook om tafel te gaan. Ik heb aangegeven dat ik me door het steeds veranderen van de spelregels behoorlijk in de houtgreep genomen voel. Wanneer ik een opleidingsovereenkomst niet zou tekenen, heb ik geen zekerheid dat ik dan wel het salaris zal kunnen krijgen dat bij de functie hoort waarvoor ik aan het leren ben. Daarop heb ik nog voor de zomervakantie een, zoals zei het noemde, een ‘take it or leave it-voorstel’ gekregen (mondeling). Na de vakantie is mij gezegd dat er in mijn postvak een contract lag maar dat ook deze weer anders was dan hetgeen voor de vakantie was uitgelegd.

  Gisteren heb ik mijn baan opgezegd en heb getekend bij een nieuwe werkgever. Ik heb geen opleidingsovereekomst maar ook geen contract bij mijn huidige/oude werkgever. (wel heb ik 1 maand opzegtermijn in acht genomen). Ongeveer 8.000,- van de opleiding is betaald door mijn oude werkgever, zei hadden een betalingsovereenkomst gesloten met de opleider.

  Ik heb vooraf uiteraard wel wat huiswerk gedaan en iets rondgezocht op internet hieromtrent. Wat ik begrepen heb is dat in zo’n geval er op mij geen studiekosten oid verhaald kunnen gaan worden. Ik merk nu dat ik toch meer rust heb als dit beter bevestigd is. Kunt u mij aan de hand van bovenstaande vertellen waar ik sta in deze?

  Bedankt vast,

  mvg Bas

 9. rechtopjuristen says:

  Beste Bas,

  Uit jouw verhaal begrijp dat er geen schriftelijk studiekostenbeding is overeengekomen. In dat geval zal de werkgever de studiekosten niet kunnen terugvorderen.

  Vriendelijke groet,
  RechtOp Juristen

  Chantalle Tholen

 10. Mark says:

  Beste lezer,

  Na het lezen van het bovenstaande artikel heb ik nog een korte vraag over interpretatie van de glijdende schaal.

  Met mijn werkgever ben ik in een overeenkomst aangegaan waarin wordt bepaald dat ik bij uitdiensttreding een deel van de opleidingskosten dien terug te betalen. Het betreffende artikel is vrij specifiek en vermeld nauwkeurig hoe hoog het terug te betalen bedrag is bij uitdiensttreding per 1 januari 2015, 1 januari 2016 en 1 januari 2017.

  Stel ik treed per 1 november uit dienst. Kan de werkgever dan het bedrag zoals vermeld op 1 januari 2015 vorderen of moet dit teruggerekend worden naar de datum van uitdiensttreding?

  Alvast dank voor de reactie!

  Groet,

  Mark

  • rechtopjuristen says:

   Beste Mark,

   Dit is afhankelijk van de precieze formulering van het beding. Indien je de situatie door ons wenst te laten beoordelen kun je een e-mail sturen naar info@rechtopjuristen.nl.

   Vriendelijke groet,
   RechtOp Juristen

   Chantalle Tholen

 11. Stefan says:

  Geachte heer/mevrouw,

  Bij mijn vorige (overheids)werkgever heb ik gebruik gemaakt van een studiekostenregeling en hiervoor een overeenkomst getekend. In die regeling wordt verwezen voor de terugbetalingsverplichting naar een artikel waarin letterlijk staat genoemd: de ambtenaar die binnen een periode van drie jaar na afronding van de opleiding de werkgever verlaat, dient de studiekosten terug te betalen.

  Ik heb de werkgever verlaten terwijl ik nog bezig was met de opleiding (dus niet na afronding van de opleiding). Toch heeft men mijn vakantiegeld, 13e maand en een maandsalaris ingehouden.

  Kan dit zomaar?

  Dank voor uw reactie.

  • rechtopjuristen says:

   Beste Stefan,

   Hoewel de zuiver taalkundige tekst niet van doorslaggevende betekenis is maar ook naar de bedoeling van partijen wordt gekeken, zou ik hier zeker niet zomaar mee akkoord gaan.

   Vriendelijke groet,
   RechtOp Juristen

   Chantalle Tholen

 12. B says:

  Geachte heer/mevrouw,

  Mijn werkgever is bezig om een studiekosten overeenkomst op te stellen, hierin vraagt hij ons 100% van het incl. btw. bedrag terug te betalen. Terwijl mijn werkgever fiscale voordelen heeft en dus geen btw. betaald over het bedrag. Kan dit?

  Alvast bedankt voor uw reactie.

  • rechtopjuristen says:

   Beste B.,

   Naar mijn mening valt de BTW niet onder de kosten die de werkgever heeft moeten maken indien de werkgever de BTW bij de belastingdienst kan terugvorderen. In dat geval adviseer ik je dan ook dit bij de werkgever aan te kaarten met het verzoek de formulering van het studiekostenbeding te wijzigen.

   Vriendelijke groet,
   RechtOp Juristen

   Chantalle Tholen

 13. van der Leeuw says:

  Geachte heer/mevrouw,

  Een aantal weken geleden ben ik aangenomen voor een functie in de horeca. Voordat ik mijn contract heb kunnen zien, laat staan ondertekenen heeft de werkgever al een BHV cursus ingepland.
  Om dat mijn eerst (in)werkdag totaal niet beviel en niet bleek te zijn wat er verteld is heb ik ook de beslissing genomen om het contract niet te ondertekenen.

  Echter wil de werkgever nu de kosten van de BHV cursus plus de kosten van het inwerken (loon van de andere werknemer) en boekhoudkosten op mij verhalen.

  Als ik het goed begrijp kan dit toch helemaal niet?

  Alvast bedankt voor uw reactie.

  • rechtopjuristen says:

   Beste,

   De werkgever mag deze kosten inderdaad niet terugvorderen als er geen schriftelijk beding aan ten grondslag ligt.

   Vriendelijke groet
   RechtOp Juristen

   Chantalle Tholen

 14. Freek says:

  Geachte heer/mevrouw,

  Per 1 september ben ik in dienst gegaan bij een bedrijf. Voor de functie was een bepaald certificaat nodig om het werk te mogen doen. Mijn certificaat zou binnen 3 weken verlopen, zodat mijn nieuwe werkgever na overleg met mijn oude werkgever mij nog voor aanvang dienstverband op (een eendaagse) cursus te sturen, zodat ik het certificaat op tijd kon verlengen. Het examen van de eerste cursus zou op 4 september plaatsvinden.
  Tot en met 3 september heb ik gewoon gewerkt. Op 3 september kreeg ik het arbeidscontract voor het eerst in handen. Daarin stond o.a. een studiekostenbeding. Volgens dit beding zou ik tot drie jaar na de datum waarop de cursus gevolgd was nog 30% zou moeten betalen. Tot op de laatste dag van die drie jaar. Na deze drie jaar zou mijn certificaat weer verlopen, zodat ik weer op cursus zou moeten en weer een examen zou moeten doen. Dan zou een nieuwe termijn van 3 jaar in gaan. Op welk moment ik ook ooit bij deze werkgever weg zou gaan, ik zou altijd minimaal 30% moeten betalen van de cursuskosten. Voor een tweede certificaat zou het zelfde gelden met een verschuiving van ongeveer 5 maanden, daar deze dan zou verlopen.
  Nu heb ik het arbeidscontract niet getekend, vanwege het feit dat ik niet kon instemmen met het studiekostenbeding en nog enkele andere bepalingen.
  Op 4 september heb ik daarom aangegeven gebruik te willen maken van de proeftijd en dat ik niet voor het bedrijf wilde blijven werken.
  Bij de financiële afwikkeling blijkt nu dat de studiekosten zijn verrekend met het loon. Doordat ik maar 3 dagen gewerkt heb was het bedrag van de studiekosten hoger dan het loon dat ik zou krijgen. Dit is verrekend met de vakantiedagen/vakantiegeld en het resterende bedrag is verrekend met de reiskosten die ik gemaakt heb om mijn functie uit te kunnen voeren (dus niet huis-werk reiskosten, maar van klant naar klant). Uiteindelijk bleef er een bedrag van 22 euro over dat ik ontvangen heb.
  Voor de goede orde, in het studiekostenbeding staat geen bedrag genoemd, wel dat binnen een jaar 100%, tot 2 jaar 60% en tot 3 jaar 30% terugbetaald moet worden.

  Kan de werkgever het maken om de studiekosten te verrekenen, ook al heb ik niet ingestemd met het studiekostenbeding? Ook al was ik reeds enkele dagen aan het werk?

  Met vriendelijke groet,

  Freek Chantedart

  • rechtopjuristen says:

   Beste Freek,

   Je hebt niet ingestemd met het studiekostenbeding. De studiekosten komen dan ook voor rekening van de werkgever. Dat je al een aantal dagen aan het werk was doet hier niet aan af.

   Vriendelijke groet,
   RechtOp Juristen

   Chantalle Tholen

 15. Tratsaert Kyriana says:

  Beste,

  ik diende een aanvraag in tot terugbetaling van 425 euro voor de inschrijving van mijn bachelor proef die loopt van de periode september 2015 tot januari 2016.
  Dit werd geweigerd door de werkgever, met als reden dat ik slecht een contract heb van bepaalde duur (1 jaar).
  Dit wil dus zeggen dat alle nieuwe werknemers die een contract hebben van bepaalde duur, geen recht hebben op terugbetaling van een opleiding.
  Is dit volgens jullie een correct?

  mvg

  Tratsaert Kyriana

 16. rechtopjuristen says:

  Beste Tratsaert,

  Dit is afhankelijk van wat partijen omtrent de studiekosten zijn overeengekomen.

  Vriendelijke groet,

  RechtOp Juristen
  Chantalle Tholen

 17. Stephanie says:

  Beste,

  Mijn werkgever gaat mijn opleiding betalen die ik begin januari ga starten. Nou staat er in een overeenkomst dat ik de opleiding terug moet betalen als indien ik vroegtijdig met de opleiding stop. Wat gebeurd er dan als ik de opleiding te zwaar vindt? Ik ga mij 100% inzetten, maar als ik de opleiding niet haal, dan wil ik niet opeens een grote rekening krijgen.

  Met vriendelijke groet,
  Stephanie

  • rechtopjuristen says:

   Beste Stephanie,

   Ik adviseer je hierover in de studieovereenkomst afspraken te maken met de werkgever.

   Vriendelijke groet,
   RechtOp Juristen

   Chantalle Tholen

 18. Manon says:

  Beste Chantalle,

  Ik heb een hopelijk simpele vraag.

  Ik heb voor mijn werk een opleiding gevolgd. Vooraf is mij medegedeeld dat er voor de opleiding een studiekostenregeling opgesteld zou worden.

  Nu, 3 weken na de opleiding afgerond te hebben, krijg ik de overeenkomst met het verzoek deze te tekenen. Ik ben geschrokken van het bedrag, en de glijdende schaal welke gehanteerd word.

  Om het probleem nog erger te maken, voordat ik de regeling binnen had heb ik ontslag genomen.

  Naar mijn inzicht mogen zij niks verrekenen met mij, aangezien ik niets overeengekomen ben.

  Klopt dit?

  Groeten,
  Manon

  • rechtopjuristen says:

   Beste Manon,

   De werkgever mag inderdaad niets verrekenen. Voor de aanvang van de studie moeten er duidelijk schriftelijk afspraken worden gemaakt over de hoogte van het bedrag en de terugbetalingsregeling. Dat is is hier kennelijk niet gebeurd. Mocht de werkgever toch overgaan tot verrekening van de studiekosten met het salaris, kun je altijd even contact met ons opnemen.

   Vriendelijke groet,
   Chantalle Tholen

 19. Kimberley says:

  Goedendag,

  Mijn vriend heeft gisteren zijn ontslag ingediend omdat hij een andere baan heeft gevonden.

  Bij zijn huidige werkgever heeft hij meerdere cursussen gevolgd waarvoor een opleidingsovereenkomst is opgesteld en getekend. D.m.v. een lineair afschrijfsysteem betaalde hij de opleidingskosten terug. Het bedrag wat nu nog “openstaat” is ong. 1300 euro en hij is bereid dit terug te betalen, maar kan dit niet in 1 keer betalen.
  Met zijn direct leidinggevende is er gisteren overlegd dat er een betalingsregeling getroffen kan worden en hiervoor heeft mijn vriend desgevraagd een brief opgesteld.

  Vandaag werd hij door het hoofdkantoor van het bedrijf gebeld met de mededeling dat het bedrag in 1 keer terugbetaald moet worden en dat zij een advocaat hebben ingeschakeld. Er werd gezegd dat in het contract staat dat het openstaande bedrag in 1 keer opgeëist kan worden, maar dit is nergens terug te vinden, niet in de arbeidsovereenkomst of in de opleidingsovereenkomsten.
  Als het goed is, is er nu een brief van de advocaat naar ons onderweg.

  Mijn vraag is of het bedrag daadwerkelijk in 1 keer opgeëist kan worden wanneer dit niet in een van de overeenkomsten staat?

  M.v.g. Kimberley

  • rechtopjuristen says:

   Beste Kimberley,

   Indien er geen termijn voor nakoming is overeengekomen bepaalt de wet dat de verbintenis direct opeisbaar is. Terugbetaling ineens kan echter onder omstandigheden in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

   Vriendelijke groet,
   RechtOp Juristen

 20. Stephanie says:

  Beste Rechtopjuristen,

  is er nog iemand die deze vragen beantwoordt of was dat enkel tot bijna een jaar geleden het geval?

  mvg, Stephanie

 21. rechtopjuristen says:

  Beste Stephanie,

  De vragen worden per mail beantwoord. Vragen kunnen dan ook per mail worden gestuurd naar info@rechtopjuristen.nl

  Vriendelijke groet,
  RechtOp Juristen

  Chantalle Tholen

Reageer