RechtOp Juristen
Kerkraderweg 13, Heerlen
Tel. 045 5112657


Scheiden zonder rechter

Scheiden zonder rechter is straks mogelijk voor echtparen die het met elkaar eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben. Partijen kunnen een verzoek indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, die eerst zal moeten controleren of de echtparen voldoen aan de voorwaarden. Vervolgens dienen partijen samen naar het gemeentehuis te komen zodat de echtscheiding kan worden uitgesproken en een akte kan worden opgemaakt die zal worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Deze procedure is snel, eenvoudig en goedkoop.

Momenteel verloopt de echtscheidingsprocedure via de rechtbank. Bij de nieuwe regeling is de tussenkomst van de rechter niet meer verplicht voor echtparen zonder minderjarige kinderen. De gang naar de rechter blijft wel gewoon mogelijk. Zijn er minderjarige kinderen in het spel, dan blijft de procedure bij de rechtbank verplicht en moet een ouderschapsplan worden opgesteld dat door de rechter wordt beoordeeld.

De ministerraad heeft ermee ingesteld het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te verzenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State wordt openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

(bron: www.rijksoverheid.nl)

Reageer