RechtOp Juristen
Kerkraderweg 13, Heerlen
Tel. 045 5112657


RechtOp: gezonde werkomgeving in hitte!

Hoewel we het in Nederland niet vaak meemaken, is het de afgelopen weken extreem warm, met zelfs temperaturen boven de 30 graden.  Werken in deze hitte kan echter negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van werknemers.  Dat roept allerlei arbeidsrechtelijke vragen op.  Bij welke temperatuur moet een werknemer nog werken? Mag de werknemer in luchtige kleding naar het werk komen? Wat zegt de wet hierover?

Artikel 6.1 van het Arbobesluit bepaalt dat de temperatuur op de werkplaats geen schade mag veroorzaken aan de gezondheid van werknemers.  Hierbij  wordt rekening gehouden met de aard van de werkzaamheden die door de werknemers worden verricht en de fysieke belasting die daar het gevolg van is. In de wet worden geen specifieke maximumtemperaturen genoemd. Wel bestaan er richtlijnen. Zo zijn de vakbonden van oordeel dat er een onwerkbare situatie bestaat bij temperaturen boven de 30 graden.  Van belang is verder dat niet alleen de omgevingstemperatuur bepaalt of we het warm hebben, maar ook de luchtvochtigheid, de luchtsnelheid, direct zonlicht en kleden spelen een belangrijke rol.

Maatregelen ter verbetering van arbeidsomstandigheden

 

In het kader van goed werkgeverschap dient de werkgever er alles aan te doen om gezondheidsklachten te voorkomen.  Doet de werkgever dit niet, dan kan hij aansprakelijk zijn voor de letselschade van de werknemer.

Van de werkgever mag worden verwacht dat bij hoge temperaturen gebruik wordt gemaakt van onder meer de volgende maatregelen.

  • Koude dranken aanbieden,
  •  Duur van werkzaamheden in de warme inkorten,
  •  Werkzaamheden afwisselen met werk op een koelere plek,
  • Goede zonwering voor de ramen,
  • Goede ventilatie op de werkplek,
  • Vermijden of verminderen van zware lichamelijke inspanning,
  • Warmteproducerende machines moeten zoveel mogelijk worden uitgezet of verplaatst,
  • Inlassen van extra pauzes,
  • Dragen van luchtige kleding,

Bij gezondheidsklachten is het raadzaam om tijdig advies in te winnen bij de bedrijfsarts. Onlangs meldde het Limburgs Dagblad dat veel werknemers niet durven te klagen over de warmte uit angst voor ontslag. Als werknemer kun je echter niet zomaar worden ontslagen. De werkgever dient te zorgen voor een gezonde werkomgeving. Het is dan ook belangrijk om in deze warme dagen het hoofd koel te houden en het onderwerp bespreekbaar te maken, indien de werkgever geen of onvoldoende maatregelen neemt.

Wilt u meer informatie over arbeidsvoorwaarden?  Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Vanuit ons warme kantoor wensen wij iedereen een prachtige en zonnige zomer!

Neem contact op

Reageer